Okul Personel Takip Sistemi (VB.Net-Access)

TUBİTAK Proje Tabanlı Beceri Yarışması’na katılmak için Ekim 2010 yılında hazırlamış olduğum projede, o yıllarda kullanılan sarı dosya diye tabir edilen öğrenci bilgilerinin tutulduğu, notlarının girildiği sistemi ilkel yöntem olarak gördüğümüz dosyalama sisteminden dijital ortama taşıdık. Günümüzde kullanılan e-okul sisteminin masaüstü haliydi denebilir.

Basit bir yarışma prototipi olmasından dolayı Access veritabanı kullanıldı. Yarışmada 4.lük elde edildi.