C# Image Encryption C# Görüntü Şifreleme (C#)

Dışarıdan webcam veya bilgisayar ile program içerisine aktarılan resim ve fotoğrafların şifrelenerek veritabanında saklanması ve ilgili dosyalar bilgisayarda bulunmasa bile şifrenin çözülerek fotoğrafın elde edilmesi sağlandı. Projenin bir diğer bölümünde veritabanına kayıtlı resim ve fotoğraflardan basit bir galeri yapıldı.