• Yüz Tanıma İle Ehliyet Tespit Sistemi

    Yüz Tanıma İle Ehliyet Tespit Sistemi

    C#,OpenCV,EmguCV,SQL

Yüz Tanıma İle Ehliyet Tespit Sistemi

Yüz Tanıma İle Ehliyet Tespit Sistemi

Yüz tanıma ile programa giriş yapma özelliği ile programdaki veri güvenlik arttırıldı. Yine yüz tanıtma ile kişinin ehliyet ve kimlik bilgileri SQL veritabanına kaydedildi. Verileri okuma ve doğrulama özelliği yine yüz tanıma ile sağlandı.

Geri